Saziņai: E-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
02 Feb

Starptautiskas studijas ICECP

 • 02 Februāris 2023 |
 • Publicēts Ziņas

Aicinām Trenerus pieteikties mācībām Starptautiskā tālākizglītības programmā treneriem ICECP 2023/2024 mācību gadam. 

Starptautiskā tālākizglītības programma treneriem (ICECP) 2023-2024

ICECP – International Coaching Enrichment Certificate Program

Starptautiskā tālākizglītības programma treneriem, Delaveras universitāte (ASV) piedāvā un izsludina pieteikšanos - Starptautiskās tālākizglītības programmā treneriem (ICECP) 2023/2024 mācību gadam.

Programma  attiecas uz visiem Olimpiskajiem sporta veidiem.

Pieteikšanās termiņš: 2023. gada 13. februāris – Latvijas Olimpiskajā komitejā, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

ICECP programma norise - 5 mācību posmi (moduļi), mācību sākums  2023. gada aprīlis – noslēgums 2024. gada aprīlis, kopā 60 stundas (6-8 stundas mēnesī). Mācības tiks organizētas gan attālināti – tiešsaistes video lekcijas ar satura pārbaudēm un individuāliem uzdevumiem, gan klātienē.

Dalībnieki kuri, izpildīs visas prasības un veiksmīgi nokārtos pārbaudījumus saņems Delaveras universitātes ICECP diplomu.

ICECP virtuālo saturu veido Team USA treneri/eksperti, Delaveras universitātes eksperti un citi vadošie starptautiskie speciālisti attiecīgās jomās.

Kursa saturs

1.modulis – norisināsies attālināti no  2023. gada aprīļa – 2023. gada augustam.

Saturs:

- Trenēšanas māksla un zinātne;

- Līderības prasmes un ētiskie aspekti;

-  Sportista izaugsme;

- Sporta psiholoģija un mentālā sagatavotība;

- Sporta uzturs;

- Sporta fizioloģija un treniņa plāna izstrāde;

- Biomehānika un sporta tehnoloģijas;

- Sportista sniegums un labklājība.

2.modulis  - Kolorādospringsa, ASV , Olimpiskais un Paralimpiskais treniņ centrs, 2023. gada  septembris.

Saturs  – praktiskas mācības par 1. modulī apgūto teoriju;

3.modulis – Prakses vietās,  2023. gada septembris.

Saturs  – prakse.

4.modulis – Delaveras universitāte, ASV,  2023. gada septembris/oktobris

Saturs  - darbs ar individuālajiem projektiem.

 5.modulis – Lozanna, Šveice, 2024. gada aprīlis

Saturs – mācību noslēgums, individuālo darbu aizstāvēšana.

Kursa dalībnieku skaits būs ierobežots līdz 50 treneriem.

PIETEIKŠANĀS

Kandidāta profils:

-       Aktīvs treneris (nacionālās vai starptautiskā līmenī);

-       Trenera kvalifikācija (augstākās izglītības dokuments, vai trenera sertifikāts)

-       Angļu valodas zināšanas (brīvi runā, raksta, lasa);

Interesenti tiek aicināti:

Līdz 2023. gada 13. februārim aizpildīt ICECP pieteikuma formu elektroniski – https://www1.udel.edu/ICECP/program/application.html

Pieteikumā būs nepieciešami sekojoši dokumenti:

-       Curriculum Vitae (CV (angļu valodā);

-       Motivācijas vēstule (angļu valodā);

-       Izglītības diploma/sertifikāta kopija;

-       Personas apliecinošs dokuments - Pases kopija;

-       Federācijas atbalsta vēstules (angļu valodā);

-       Medicīniska izziņa (angļu valodā);  

SOK Olimpiskā Solidaritāte piedāvā stipendiju mācību maksas segšanai.

Pieteikšanās termiņš uz Olimpiskās solidaritātes stipendiju - 2023.gada 13. februāris. 

Latvijas Olimpiskā komiteja atbalstīs vienu kandidātu.

Detalizēta informācija par ICECP programmu un instrukcija par pieteikšanās procedūru lasāma ICECP brošūrā:

ICECP Brochure (2023-2024)

 ICECP_2023-2024

 Informācija – Maruta Taima, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Lasīt vairāk...
02 Feb

Latvijas Olimpiskās komitejas paziņojums/ Statement by the Latvian Olympic Committee

 • 02 Februāris 2023 |
 • Publicēts Ziņas

Nosodot Krievijas Federācijas īstenoto militāro agresiju pret Ukrainu, tās neatkarību un teritoriālo nedalāmību, kā arī izvērsto teroru un necilvēcīgo vardarbību pret Ukrainas iedzīvotājiem, Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) uzskata, ka Latvijas sportistiem un sporta nozares pārstāvjiem nav jāpiedalās sacensībās un pasākumos kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem un valsts pārstāvjiem.

LOK nostāja bija, ir un būs nemainīga un principiāla - kamēr notiek karš Ukrainā, Krievijas  un Baltkrievijas sportistu dalība Olimpiskajās spēlēs zem jebkāda karoga ir nepieļaujama.

Tādā veidā Olimpiskā kustība Latvijā demonstrē kopīgo valstiski vienoto nostāju, kas skaidri un nepārprotami definē attieksmi pret Krievijas militāro agresiju Ukrainā un brutālajiem notikumiem tepat kaimiņos.

LOK uzskata, ka jebkādas darbības, kas ir vērstas uz Krievijas un Baltkrievijas sportistu un sporta darbinieku atgriešanos starptautiskā sporta apritē – sacensību vai citā ietvarā, zem viņu valstu karogiem vai jebkādiem citiem simboliem - ir nekas cits kā iedrošinājums tālākai karadarbības eskalācijai, kara noziegumu un necilvēcīgas vardarbības normalizācijai. Mūsu pienākums ir vērst gan mūsu biedru, gan ārvalstu kolēģu uzmanību uz šiem aspektiem, kas, balstoties mūsu totalitārās padomju okupācijas gados gūtajā pieredzē, ir pašsaprotami, taču šķiet neticami rietumu demokrātiju pārstāvjiem.

Uzskatot, ka patlaban prioritāte ir solidaritāte ar ukraiņu tautu un Ukrainas sportu, ir nepieciešams spert izlēmīgus soļus Krievijas un Baltkrievijas “maigās varas” ierobežošanai kā Latvijas, tā starptautiskajā sporta apritē, tāpēc LOK aicina Olimpisko sporta veidu federācijas, sadarbojoties ar Ukrainas, Baltijas, Ziemeļvalstu, Polijas, Francijas, Lielbritānijas, Kanādas, kā arī jebkurām citām līdzīgi domājošām organizācijām rakstiski vērsties attiecīgajās starptautiskajās federācijās, ar mērķi nepieļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību jebkādās Olimpiskās kvalifikācijas sacensībās un Olimpiskajās spēlēs.

LOK iesaka ikkatrai Olimpisko sporta veidu federācijai publiski paust organizācijas nostāju attiecībā uz Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalības nepieļaujamību, informējot par to sportistus un trenerus.

LOK uzskata par nepieļaujamu Latvijas izlases sastāvā un individuāli piedalīties tādās starptautiskās sporta sacensībās, kas no dalības nav atstādinājušas Krievijas un Baltkrievijas sportistus, tai skaitā Olimpiskās kvalifikācijas sacensībās.


Latvijas Olimpiskās komitejas paziņojums (LAT)
__________________________________________

Condemning the military aggression of the Russian Federation against Ukraine, its independence and territorial integrity, as well as terrorism and brutal violence turned against the people in Ukraine, the Latvian Olympic Committee (NOC Latvia) believes that Latvian athletes and sports representatives should not participate in the same competitions and as athletes and representatives of Russia and Belarus.

The position of NOC Latvia has been, is and will be unwavering and principal – for as long as there is an ongoing war in Ukraine, participation of the Russian and Belarusian athletes in the Olympic Games under any flag is unacceptable.

Thus, the Olympic movement in Latvia demonstrates a nationally united position that clearly and unambiguously defines the stance towards Russia’s military aggression in Ukraine and the brutal events in the neighbourhood.

NOC Latvia believes that any actions aimed at returning the Russian and Belarusian athletes and sports representatives to international sports arena – in the framework of competitions or otherwise, under their national flags or any other symbols – is anything but encouragement for further escalation of warfare, and normalization of war crimes and brutal violence. It is our duty to draw the attention of our members and our foreign colleagues to these aspects based on our experience obtained during the years of totalitarian Soviet occupation and seem self-evident for us, but unbelievable for representatives of western democracies.

Believing that the current priority is solidarity with the Ukrainian nation and Ukrainian sports, it is necessary to make decisive steps to restrict the “soft power” of Russia and Belarus in both Latvia’s and international sports arenas, therefore NOC Latvia calls on the Olympic sports federations, in cooperation with the Ukrainian, Baltic, Nordic, Polish, French, British, Canadian and any other like-minded organizations, to address in writing the relevant International Federations in order to prevent participation of Russian and Belarusian athletes in any kind of Olympic qualification competitions and the Olympic Games.

NOC Latvia recommends that every Olympic sports federation publicly expresses the organization’s position on the inadmissibility of participation of Russian and Belarusian athletes, informing their athletes and coaches thereof.

NOC Latvia deems unacceptable for Latvian teams and individual athletes to participate in such international sports competitions that have not expelled Russian and Belarusian athletes from the participation, including the Olympic qualifications competitions.

Statement by the Latvian Olympic Committee (ENG)

Informācija no: https://www.olimpiade.lv/zinas/raksts/latvijas-olimpiskas-komitejas-pazinojums-statement-latvian-olympic-committee 

Lasīt vairāk...
02 Feb

President Cup–2023 regatta

 • 02 Februāris 2023 |
 • Publicēts Ziņas

Latvijas Kanoe Federācija informē smaiļošanas un kanoe airēšanas trenerus, ka ir saņēmusi uzaicinājumu uz  Azerbaijan International President Cup–2023 regatta. Regate notiks no 04.-07.05.23. Ja kādam ir intrese lūdzu pieteikties līdz 06/02/23 plkst. 10:00 uz epastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Distances skatīt zemāk:

Nolikumu skatīt šeit:

Invitation PC 2023.pdf

Lasīt vairāk...
Subscribe to this RSS feed