Saziņai: E-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon

Olimpiskās Solidaritātes programma "Nacionālās sporta sistēmas attīstība" (DNSS)

 • 20 Februāris 2023 |
 • Publicēts Ziņas

LOK ( Latvijas Olimpiskā komiteja) aicina pieteikties Olimpiskās Solidaritātes programmai "Nacionālās sporta sistēmas attīstība".

Programmas mērķis - finansiāls atbalsts vienam sporta veidam/ federācijai (Olimpiskais sporta veids) ar mērķi attīstīt, stiprināt un pilnveidot sporta veda organizatorisko struktūru un treniņu sistēmu.
- Projektu pārrauga un vada akreditēts eksperts (apstiprina Starptautiskā Sporta federācija (SF)
- Valsts koordinators (apstiprina SF)
Valsts koordinatora (valsts trenera, bijušā OS stipendijas saņēmēja, tehniskā direktora u.c.) izvēle, kurš palīdzēs galvenajam ekspertam, ir ļoti svarīga, lai ilgtermiņā nodrošinātu projekta realizāciju.

Projekta iesniegšana
    Īsā pieteikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 22.marts,
(Veidlapa Nr.1, iesniedzama latviešu valodā) - elektroniski uz e-past: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālrunis 26423519);
Īso pieteikumu vērtēšana un apstiprināšana
- Tiks atbalstīts 1 (viens) pieteikums (lēmumu pieņem LOK valde);
- Pieteikumu izvērtēšanas noteikumus skatīt - Nolikums “Par Starptautiskās Olimpiskā komitejas Olimpiskās solidaritātes projektu iesniegšanas kārtību federācijām”.
- Pēc atbalstītā Īsa pieteikuma izvēles tiek veikta pilnā pieteikuma un projekta galīgā izstrāde un iesniegšana Olimpiskajai Solidaritātei atbilstoši Veidlapai Nr.2 (sagatavo NF ar LOK atbalstu)
Pieteikumā jāietver sekojoša informācija:
- Esošās sistēmas apraksts un detalizēta vajadzību analīze;
- Rīcības plāns, kura pamatā ir paredzamie projekta mērķi un uzdevumi;
- Projekta norises datumi pa posmiem;
- Eksperta CV;
- Valsts koordinatora CV;
- Detalizēts projekta budžets.

Informācija te vai sazinoties ar Marutu Taimu (26423519, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Informācija no LOK mājas lapas: https://www.olimpiade.lv/zinas/raksts/aicinam-pieteikties-olimpiskas-solidaritates-programmai-nacionalas-sporta-sistemas-attistiba-dnss 

Paziņojums

 • 14 Februāris 2023 |
 • Publicēts Ziņas

Informējam, ka diemžēl straujā pavasara ietekmes rezultātā, sniega daudzums  Baldones trasē ir gandrīz beidzies, un šonedēļ 18.02.23. plānotās LKF slēpošanas sacensības Baldonē tiek atceltas.

Starptautiskas studijas ICECP

 • 02 Februāris 2023 |
 • Publicēts Ziņas

Aicinām Trenerus pieteikties mācībām Starptautiskā tālākizglītības programmā treneriem ICECP 2023/2024 mācību gadam. 

Starptautiskā tālākizglītības programma treneriem (ICECP) 2023-2024

ICECP – International Coaching Enrichment Certificate Program

Starptautiskā tālākizglītības programma treneriem, Delaveras universitāte (ASV) piedāvā un izsludina pieteikšanos - Starptautiskās tālākizglītības programmā treneriem (ICECP) 2023/2024 mācību gadam.

Programma  attiecas uz visiem Olimpiskajiem sporta veidiem.

Pieteikšanās termiņš: 2023. gada 13. februāris – Latvijas Olimpiskajā komitejā, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

ICECP programma norise - 5 mācību posmi (moduļi), mācību sākums  2023. gada aprīlis – noslēgums 2024. gada aprīlis, kopā 60 stundas (6-8 stundas mēnesī). Mācības tiks organizētas gan attālināti – tiešsaistes video lekcijas ar satura pārbaudēm un individuāliem uzdevumiem, gan klātienē.

Dalībnieki kuri, izpildīs visas prasības un veiksmīgi nokārtos pārbaudījumus saņems Delaveras universitātes ICECP diplomu.

ICECP virtuālo saturu veido Team USA treneri/eksperti, Delaveras universitātes eksperti un citi vadošie starptautiskie speciālisti attiecīgās jomās.

Kursa saturs

1.modulis – norisināsies attālināti no  2023. gada aprīļa – 2023. gada augustam.

Saturs:

- Trenēšanas māksla un zinātne;

- Līderības prasmes un ētiskie aspekti;

-  Sportista izaugsme;

- Sporta psiholoģija un mentālā sagatavotība;

- Sporta uzturs;

- Sporta fizioloģija un treniņa plāna izstrāde;

- Biomehānika un sporta tehnoloģijas;

- Sportista sniegums un labklājība.

2.modulis  - Kolorādospringsa, ASV , Olimpiskais un Paralimpiskais treniņ centrs, 2023. gada  septembris.

Saturs  – praktiskas mācības par 1. modulī apgūto teoriju;

3.modulis – Prakses vietās,  2023. gada septembris.

Saturs  – prakse.

4.modulis – Delaveras universitāte, ASV,  2023. gada septembris/oktobris

Saturs  - darbs ar individuālajiem projektiem.

 5.modulis – Lozanna, Šveice, 2024. gada aprīlis

Saturs – mācību noslēgums, individuālo darbu aizstāvēšana.

Kursa dalībnieku skaits būs ierobežots līdz 50 treneriem.

PIETEIKŠANĀS

Kandidāta profils:

-       Aktīvs treneris (nacionālās vai starptautiskā līmenī);

-       Trenera kvalifikācija (augstākās izglītības dokuments, vai trenera sertifikāts)

-       Angļu valodas zināšanas (brīvi runā, raksta, lasa);

Interesenti tiek aicināti:

Līdz 2023. gada 13. februārim aizpildīt ICECP pieteikuma formu elektroniski – https://www1.udel.edu/ICECP/program/application.html

Pieteikumā būs nepieciešami sekojoši dokumenti:

-       Curriculum Vitae (CV (angļu valodā);

-       Motivācijas vēstule (angļu valodā);

-       Izglītības diploma/sertifikāta kopija;

-       Personas apliecinošs dokuments - Pases kopija;

-       Federācijas atbalsta vēstules (angļu valodā);

-       Medicīniska izziņa (angļu valodā);  

SOK Olimpiskā Solidaritāte piedāvā stipendiju mācību maksas segšanai.

Pieteikšanās termiņš uz Olimpiskās solidaritātes stipendiju - 2023.gada 13. februāris. 

Latvijas Olimpiskā komiteja atbalstīs vienu kandidātu.

Detalizēta informācija par ICECP programmu un instrukcija par pieteikšanās procedūru lasāma ICECP brošūrā:

ICECP Brochure (2023-2024)

 ICECP_2023-2024

 Informācija – Maruta Taima, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Latvijas Olimpiskās komitejas paziņojums/ Statement by the Latvian Olympic Committee

 • 02 Februāris 2023 |
 • Publicēts Ziņas

Nosodot Krievijas Federācijas īstenoto militāro agresiju pret Ukrainu, tās neatkarību un teritoriālo nedalāmību, kā arī izvērsto teroru un necilvēcīgo vardarbību pret Ukrainas iedzīvotājiem, Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) uzskata, ka Latvijas sportistiem un sporta nozares pārstāvjiem nav jāpiedalās sacensībās un pasākumos kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem un valsts pārstāvjiem.

LOK nostāja bija, ir un būs nemainīga un principiāla - kamēr notiek karš Ukrainā, Krievijas  un Baltkrievijas sportistu dalība Olimpiskajās spēlēs zem jebkāda karoga ir nepieļaujama.

Tādā veidā Olimpiskā kustība Latvijā demonstrē kopīgo valstiski vienoto nostāju, kas skaidri un nepārprotami definē attieksmi pret Krievijas militāro agresiju Ukrainā un brutālajiem notikumiem tepat kaimiņos.

LOK uzskata, ka jebkādas darbības, kas ir vērstas uz Krievijas un Baltkrievijas sportistu un sporta darbinieku atgriešanos starptautiskā sporta apritē – sacensību vai citā ietvarā, zem viņu valstu karogiem vai jebkādiem citiem simboliem - ir nekas cits kā iedrošinājums tālākai karadarbības eskalācijai, kara noziegumu un necilvēcīgas vardarbības normalizācijai. Mūsu pienākums ir vērst gan mūsu biedru, gan ārvalstu kolēģu uzmanību uz šiem aspektiem, kas, balstoties mūsu totalitārās padomju okupācijas gados gūtajā pieredzē, ir pašsaprotami, taču šķiet neticami rietumu demokrātiju pārstāvjiem.

Uzskatot, ka patlaban prioritāte ir solidaritāte ar ukraiņu tautu un Ukrainas sportu, ir nepieciešams spert izlēmīgus soļus Krievijas un Baltkrievijas “maigās varas” ierobežošanai kā Latvijas, tā starptautiskajā sporta apritē, tāpēc LOK aicina Olimpisko sporta veidu federācijas, sadarbojoties ar Ukrainas, Baltijas, Ziemeļvalstu, Polijas, Francijas, Lielbritānijas, Kanādas, kā arī jebkurām citām līdzīgi domājošām organizācijām rakstiski vērsties attiecīgajās starptautiskajās federācijās, ar mērķi nepieļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību jebkādās Olimpiskās kvalifikācijas sacensībās un Olimpiskajās spēlēs.

LOK iesaka ikkatrai Olimpisko sporta veidu federācijai publiski paust organizācijas nostāju attiecībā uz Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalības nepieļaujamību, informējot par to sportistus un trenerus.

LOK uzskata par nepieļaujamu Latvijas izlases sastāvā un individuāli piedalīties tādās starptautiskās sporta sacensībās, kas no dalības nav atstādinājušas Krievijas un Baltkrievijas sportistus, tai skaitā Olimpiskās kvalifikācijas sacensībās.


Latvijas Olimpiskās komitejas paziņojums (LAT)
__________________________________________

Condemning the military aggression of the Russian Federation against Ukraine, its independence and territorial integrity, as well as terrorism and brutal violence turned against the people in Ukraine, the Latvian Olympic Committee (NOC Latvia) believes that Latvian athletes and sports representatives should not participate in the same competitions and as athletes and representatives of Russia and Belarus.

The position of NOC Latvia has been, is and will be unwavering and principal – for as long as there is an ongoing war in Ukraine, participation of the Russian and Belarusian athletes in the Olympic Games under any flag is unacceptable.

Thus, the Olympic movement in Latvia demonstrates a nationally united position that clearly and unambiguously defines the stance towards Russia’s military aggression in Ukraine and the brutal events in the neighbourhood.

NOC Latvia believes that any actions aimed at returning the Russian and Belarusian athletes and sports representatives to international sports arena – in the framework of competitions or otherwise, under their national flags or any other symbols – is anything but encouragement for further escalation of warfare, and normalization of war crimes and brutal violence. It is our duty to draw the attention of our members and our foreign colleagues to these aspects based on our experience obtained during the years of totalitarian Soviet occupation and seem self-evident for us, but unbelievable for representatives of western democracies.

Believing that the current priority is solidarity with the Ukrainian nation and Ukrainian sports, it is necessary to make decisive steps to restrict the “soft power” of Russia and Belarus in both Latvia’s and international sports arenas, therefore NOC Latvia calls on the Olympic sports federations, in cooperation with the Ukrainian, Baltic, Nordic, Polish, French, British, Canadian and any other like-minded organizations, to address in writing the relevant International Federations in order to prevent participation of Russian and Belarusian athletes in any kind of Olympic qualification competitions and the Olympic Games.

NOC Latvia recommends that every Olympic sports federation publicly expresses the organization’s position on the inadmissibility of participation of Russian and Belarusian athletes, informing their athletes and coaches thereof.

NOC Latvia deems unacceptable for Latvian teams and individual athletes to participate in such international sports competitions that have not expelled Russian and Belarusian athletes from the participation, including the Olympic qualifications competitions.

Statement by the Latvian Olympic Committee (ENG)

Informācija no: https://www.olimpiade.lv/zinas/raksts/latvijas-olimpiskas-komitejas-pazinojums-statement-latvian-olympic-committee 

President Cup–2023 regatta

 • 02 Februāris 2023 |
 • Publicēts Ziņas

Latvijas Kanoe Federācija informē smaiļošanas un kanoe airēšanas trenerus, ka ir saņēmusi uzaicinājumu uz  Azerbaijan International President Cup–2023 regatta. Regate notiks no 04.-07.05.23. Ja kādam ir intrese lūdzu pieteikties līdz 06/02/23 plkst. 10:00 uz epastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Distances skatīt zemāk:

Nolikumu skatīt šeit:

Invitation PC 2023.pdf

Airēšanas slalomistu VFS sacensības

 • 01 Februāris 2023 |
 • Publicēts Ziņas

Sacensības notiek 2023. gada 24 . februārī  Jelgavas LBTU sporta centra baseinā (Raiņa Iela 1, Jelgava) un 25. februārī Ozolnieku  Sporta Skolas sporta zālē (Stadiona iela 5, Ozolnieki). Pieteikties sacensībām var, sūtot dalībnieku sarakstu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Pieteikumi jāiesūta līdz  2023.gada 18. februārim.

Sacensību nolikumu skatīt šeit:

 Latvijas airēšānas slalomistu VFS

 

LOV vasaras sporta veidu sastāvs 2023. gadam

 • 26 Janvāris 2023 |
 • Publicēts Ziņas

Nosaukts Latvijas Olimpiskās vienības vasaras sporta veidu sastāvs 2023. gadam. Tajā iekļauti arī mūsu sporta veidu sportisti.

Zelta sastāvs:
smaiļošana – Aldis Artūrs Vilde, Aleksejs Rumjancevs
Sudraba sastāvs:
smaiļošana – Roberts Akmens, Kaspars Tīklenieks, Deniss Volkovs, Roberts Pumpa
Kanoe – Roberts Lagzdiņš
Bronzas sastāvs:
smaiļošana – Melānija Čamane, Krista Bērziņa

Vairāk informācijas par vasaras sportu veidu sastāviem skatīt: https://www.lov.lv/lov-saskano-vasaras-sporta-veidu-sastavus?fbclid=IwAR0bK60TAO5D3I9xrq6g3v7TWg6op_3OlmB1hoQkX4T4ALxwTAzYIM4Xhao 

LKF ikgadējais kongress

 • 24 Janvāris 2023 |
 • Publicēts Ziņas

Ceturdien, 16.martā, plkst. 12:00 tiešsaistē Zoom platformā norisināsies Latvijas Kanoe Federācijas (LKF) ikgadējais kongress. Kongresa darba kārtība un jautājumi, kas ir saistīti ar kongresu tiks drīzuma publicēti LKF mājas lapā.

     

Erasmus+ 2023. gada konkursā iespējams īstenot daudzveidīgas aktivitātes sporta jomā

 • 23 Janvāris 2023 |
 • Publicēts Ziņas

Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2023. gada konkursā organizācijām ir iespēja iesniegt projektu pieteikumus un īstenot daudzveidīgas aktivitātes sporta jomā – personāla mobilitātes, partnerības sadarbībai, sporta bezpeļņas pasākumus Eiropā un kapacitātes stiprināšanas projektus. Programma sporta jomā atbalsta projektus, kas veicina iesaistīšanos sporta, fiziskajās un brīvprātīgajās aktivitātēs. 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) administrē personāla mobilitātes sporta jomā, kas sniedz iespēju neprofesionālā un tautas sporta organizāciju treneriem un citiem sporta darbiniekiem doties ārvalstu mobilitātēs savu kompetenču un kvalifikācijas uzlabošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, tādējādi veicinot neprofesionālā un tautas sporta organizāciju attīstību un to kapacitātes celšanu. Mobilitāšu ietvaros iespējams īstenot divu veidu aktivitātes. “Ēnošana” darbā sniedz iespēju apmeklēt tautas sporta organizāciju citā valstī, lai apgūtu jaunu praksi un apkopotu jaunas idejas, vērojot ārvalstu kolēģu darbu. Otrā aktivitātē -  norīkojumi trenēšanai vai apmācībai - dalībnieki var vadīt sporta nodarbības vai treniņus un nodrošināt mācības tautas sporta organizācijā citā valstī, lai pilnveidotos un apmainītos ar labo praksi ar ārvalstu kolēģiem.

Aktivitātes īstenošanai Latvijā piešķirti 78 tūkstoši eiro. Līdz 23. februāra plkst. 13.00 (pēc Latvijas laika) tautas sporta organizācijām ir iespēja iesniegt projektu pieteikumus mācību mobilitātēm sporta jomā.

Lai organizācijas sekmīgāk sagatavotu projektu pieteikumus, VIAA 2. februārī no plkst. 10.00 līdz 13.00 organizē tiešsaistes semināru, kurā varēs uzzināt par personāla mobilitāšu projektu mērķiem, atbalstāmajām aktivitātēm, finansēšanas noteikumiem, projektu pieteikumu veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumiem. Tautas sporta organizācijas aicinātas reģistrēties semināram līdz 30. janvārim, aizpildot pieteikuma veidlapu.

Savukārt, lai uzzinātu par Eiropas Komisijas Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA) administrētajām Erasmus+ aktivitātēm sporta jomā, interesentiem ir iespēja piedalīties tiešsaistes seminārā, kas notiks 30. janvārī no plkst. 10.30 līdz 18.15 (pēc Latvijas laika). Seminārā varēs uzzināt par programmas aktivitātēm sporta jomā – partnerībām sadarbībai, sporta bezpeļņas pasākumiem Eiropā, kā arī kapacitātes stiprināšanas projektiem. Plašāka informācija par pasākumu pieejama EACEA mājaslapā.

Informācija par Erasmus+ programmas iespējām sporta jomā pieejama www.erasmusplus.lv mājaslapas sadaļā Sports.

Informācija no: https://www.viaa.gov.lv/