Sudraba airi

-

Nolikums

Olimpiskā centra “Limbaži” starptautiskās sacensības

smaiļošanā un kanoe airēšanā

„Sudraba airi”

NOLIKUMS

                   Mērķis un uzdevumi

-          noskaidrot labākos smaiļotājus un kanoe airētājus sprintā

-          smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta popularizēšana

 

        Vieta un laiks

Sacensības notiek 2018. gada 1. - 2. jūnijā Nacionālajā sporta bāzē Olimpiskais centrs “Limbaži” airēšanas bāzē.

1. jūnijā

Komandu pārstāvju un treneru sanāksme plkst.13.30

Priekšbraucieni visās laivu klasēs un pusfināli K-4, C-4  plkst.15.00

2. jūnijā

Sacensību atklāšana plkst.10.00

Sacensību sākums plkst.11.00. Finālu tiešraides translācija www.sportacentrs.com

 

                        Sacensību vadība

Sacensības organizē un vada Olimpiskais centrs “Limbaži”, sadarbībā ar Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu, Limbažu airēšanas klubu „Lemisele” un sporta klubu “Limbaži”.

Sacensību galvenā tiesnese Diāna Zaļupe.

 

                        Sacensību dalībnieki

Sacensībās piedalās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī uzaicināto valstu sporta skolu un klubu, sportisti.

Sacensību pieteikums apliecina, ka sportisti neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos. Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka dalībniekus startam.

                        Sacensību programma

                             Distance 200 m                                                                               

1999.g. dz., un vec. vīrieši, sievietes               C-1, C-2, K-1, K-2      * K-4; C-4:

2000.- 2001. g .dz. juniori, juniores                C-1, C-2, K-1, K-2      2001.g. dz. un vecāki vīrieši, sievietes

2002.- 2003. g.dz. jaunieši, jaunietes              C-1, C-2, K-1, K-2      2002. - 2005. g. dz. zēni, meitenes    

2004.- 2005. g.dz. zēni, meitenes                   C-1, C-2, K-1, K-2     

2006.- 2007. g.dz. zēni, meitenes                   C-1, C-2, K-1, K-2

* K-4; C-4 komandas komplektē tikai no vienas sporta skolas, kluba vai vienas pilsētas/novada sportisti   

                         

                        Pieteikumi

                       Pierakstu kartiņas sūtīt uz e-pastu oclimbazi@limbazi.lv  līdz 24.05.2018.

Dalībnieku skaitliskās izmaiņas līdz 29.05. plkst.15.00.

Izmaiņas vārdiskos pieteikumos līdz 31.05. plkst.15.00

 

Dalībnieku uzņemšana

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija.

Nolikums ir oficiāls uzaicinājums uz sacensībām. Dalības maksa 1 dalībniekam 4.00 EUR.

 

                   Apbalvošana

Vīriešu K-1, C-1 200m distancē uzvarētājus apbalvo ar „Sudraba airiem” un naudas balvām.

Pārējo vecuma grupu un distanču sacensību uzvarētājus un godalgoto vietu ieguvējus apbalvos ar medaļām, 2006.-2007. gada vecuma grupu apbalvos ar diplomiem.

Paredzētas naudas balvas. Visiem sacensību dalībniekiem paredzēta loterija ar balvām.

Aktuālā informācija mājas lapā www.oclimbazi.lv

Iet atpakaļ