Salacgrīvas Jūras svētku sacensības „SALACGRĪVAS SPRINTS” smaiļošanā un kanoe airēšanā

 

N O L I K U M S

Salacgrīvas Jūras svētku sacensībām „SALACGRĪVAS SPRINTS”

smaiļošanā un kanoe airēšanā

 

 

1.Mērķis un uzdevums

  1. Airēšanas sporta popularizēšana.
  2. Sportiskās meistarības un sacensību pieredzes pilnveidošana.

 

2.Laiks un vieta

  1. Sacensības notiks 2018.gada 26.maijā. Salacgrīvā.

Sacensību sākums 26.maijā plkst. 1100  

  1. . Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz pa e-pastu kaspars@kanoe.lv līdz 22.maijam.

3.Sacensību vadība

 

Sacensības organizē un vada Salacgrīva Ūdens sporta – atpūtas biedrība, Salacgrīvas nov. dome.

Sacensību galvenais tiesnesis Uldis Močāns.

 

4.Sacensību dalībnieki un programma

 

Sacensības ir individuālas. Atkarībā no dalībnieku skaita grupas var tikt mainītas.

 

2002.dz.g. un vecāki                 zēni, meitenes                      K-1, C-1         200m

2003.-2004.dz.g.            zēni, meitenes                      K-1, C-1         200m

2005. dz.g.                                   zēni, meitenes                      K-1, C-1         200m

2006.g.dz.                                    zēni, meitenes                      K-1, C-1         200m

2007.g.dz un jaunāki                zēni, meitenes                      K-1, C-1         200m

 

5.Dalībnieku uzņemšana

 

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos, sedz komandējošā organizācija.

 

6.Apbalvošana

 

Pirmo triju vietu ieguvējus katrā vecuma grupā un laivu klasē apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām.

 

U.Močāns

29286220,.26407133 e-pasts: kaspars@kanoe.lv

Iet atpakaļ