Salacgrīvas Jūras svētku sacensības „SALACGRĪVAS KAUSS” smaiļošanā un kanoe airēšanā

N O L I K U M S

Salacgrīvas Jūras svētku sacensībām „SALACGRĪVAS KAUSS”

smaiļošanā un kanoe airēšanā

 

 

1.Mērķis un uzdevums

  1. Airēšanas sporta popularizēšana.
  2. Sportiskās meistarības un sacensību pieredzes pilnveidošana.

 

2.Laiks un vieta

  1. Sacensības notiks 2018.gada 8.septembrī. Salacgrīvā.

Sacensību sākums 8.septembrī plkst. 1100  

  1. . Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz pa e-pastu kaspars@kanoe.lv līdz 5.septembrim..

3.Sacensību vadība

 

Sacensības organizē un vada Salacgrīva Ūdens sporta – atpūtas biedrība, Salacgrīvas nov. dome.

Sacensību galvenais tiesnesis Uldis Močāns.

 

4.Sacensību dalībnieki un programma

.

Sacensības ir individuālas. Atkarībā no dalībnieku skaita grupas var tikt mainītas.

 

2002.dz.g. un vecāki                 zēni, meitenes                      K-1, C-1         500m un 200m

2003.-2004.g.dz.            zēni, meitenes                      K-1, C-1         500m un 200m

2005.g.dz                                     zēni, meitenes                      K-1, C-1         500m un 200m

2006.g.dz.                                    zēni, meitenes                      K-1, C-1         500m un 200m

2007g.dz un jaunāki                 zēni, meitenes                      K-1, C-1         500m un 200m

 

500m ar individuālo startu. Godalgotās vietas nosaka pēc abu braucienu vietām. Vienādu punktu gadījumā noteicoša ir 500m distance.

 

5.Dalībnieku uzņemšana

 

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos, sedz komandējošā organizācija.

 

6.Apbalvošana

 

Pirmo triju vietu ieguvējus katrā vecuma grupā un laivu klasē apbalvo ar kausiem.

 

U.Močāns

29286220,.26407133 e-pasts: kaspars@kanoe.lv

N O L I K U M S

Salacgrīvas Jūras svētku sacensībām „SALACGRĪVAS KAUSS”

smaiļošanā un kanoe airēšanā

 

 

1.Mērķis un uzdevums

  1. Airēšanas sporta popularizēšana.
  2. Sportiskās meistarības un sacensību pieredzes pilnveidošana.

 

2.Laiks un vieta

  1. Sacensības notiks 2018.gada 8.septembrī. Salacgrīvā.

Sacensību sākums 8.septembrī plkst. 1100  

  1. . Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz pa e-pastu kaspars@kanoe.lv līdz 5.septembrim..

3.Sacensību vadība

 

Sacensības organizē un vada Salacgrīva Ūdens sporta – atpūtas biedrība, Salacgrīvas nov. dome.

Sacensību galvenais tiesnesis Uldis Močāns.

 

4.Sacensību dalībnieki un programma

.

Sacensības ir individuālas. Atkarībā no dalībnieku skaita grupas var tikt mainītas.

 

2002.dz.g. un vecāki                 zēni, meitenes                      K-1, C-1         500m un 200m

2003.-2004.g.dz.            zēni, meitenes                      K-1, C-1         500m un 200m

2005.g.dz                                     zēni, meitenes                      K-1, C-1         500m un 200m

2006.g.dz.                                    zēni, meitenes                      K-1, C-1         500m un 200m

2007g.dz un jaunāki                 zēni, meitenes                      K-1, C-1         500m un 200m

 

500m ar individuālo startu. Godalgotās vietas nosaka pēc abu braucienu vietām. Vienādu punktu gadījumā noteicoša ir 500m distance.

 

5.Dalībnieku uzņemšana

 

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos, sedz komandējošā organizācija.

 

6.Apbalvošana

 

Pirmo triju vietu ieguvējus katrā vecuma grupā un laivu klasē apbalvo ar kausiem.

 

U.Močāns

29286220,.26407133 e-pasts: kaspars@kanoe.lv

Iet atpakaļ