LR studentu Universiāde.

-

Nolikums

LATVIJAS REPUBLIKAS STUDENTU UNIVERSIĀDE
N O L I K U M S

 

 

Mērķis:  Noteikt spēcīgākos smaiļotājus un kanoe airētājus studentu vidū.

Vieta un laiks: 08.-09.07.2017. Limbaži

Sacensības organizē Latvijas Kanoe federācija (turpmāk – Federācija).

Sacensības vada Federācijas apstiprināta tiesnešu kolēģija.

Sacensību sākums:

08.07. plkst.10:00

Dalībnieki un programma:

Sacensībās piedalās LR studenti uzrādot derīgu studentu apliecību.

vīrieši K-1 ,C-1 200m

           K-1 ,C-1 500m

Sievietes K-1 200m

               K-1 500m

Vērtēšana un apbalvošana:

1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām.

Pieteikumi:

PIETEIKUMUS un dalībnieku kartiņas jānosūta līdz š.g.1.jūlija elektroniski uz e-pastu: canoe@canoe.lv(kartiņā jānorāda mācību iestāde).

Katra komanda savus dalībniekus nodrošina ar laivu numuriem.

Visus izdevumus, kas saistīti ar komandējumu uz sacensībām, sedz komandējošā organizācija.

Iet atpakaļ