LR Jaunatnes Olimpiāde

-

Nolikums

LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJA

(LKF)

SMAIĻOŠANA UN KANOE AIRĒŠANA

 

Sacensību veidi

 

Jaunieši (6)

 

Jaunietes (5)

 

 

K-1 200m

 

K-1 200m

 

K-1 1000m

 

K-1 500m

 

K-2 1000m

 

K-2 500m

 

K-4 1000m

 

K-4 500m

 

C-1 1000m

 

C-1 200m

 

C-2 1000m

 

 

 

Sacensību laiks un vieta

 

2017.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiādes sacensības smaiļošanā un kanoe airēšanā notiks 7., 8. un 9.jūlijā Limbažos, Olimpiskajā centrā “Limbaži”.

 

Sacensību vadība

 

Sacensības vada LKF apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

Sacensību dalībnieki

 

Olimpiādē sacensībās piedalās Latvijas Republikas nozīmes pilsētu un novadu (turpmāk - pašvaldību) komandas.

Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie Latvijas Republikas iedzīvotāji.

Olimpiādes sacensībās piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas komisija saskaņojot ar attiecīgā sporta veida federāciju.

Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību.

Olimpiādes dalībnieka statuss tiek piešķirts akreditētiem treneriem, apkalpojošam personālam, mediķiem, komandas vadībai un delegācijas – komandas vadītājam.

Komandas vadītāju apstiprina un pilnvaro attiecīgā pašvaldība.

Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs.

Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku traumām un nelaimes gadījumiem.

 

Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši 1999.-2002.gadā.

Sacensībās var piedalīties par 3(trīs) laivām katrā disciplīnā no vienas pašvaldības.

 

Pieteikumi

 

Olimpiādes pieteikumi dalībai Olimpiādes sacensībām jāiesūta Akreditācijas komisijai līdz 2017.gada 9.jūnijam plkst.24:00 atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai Olimpiādes mājas lapā www.latvijasolimpiade.lv , sadaļā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2017 / pieteikumi.

Ja dalībnieks tiek pieteikts pēc 2017.gada 9.jūnija līdz 2017.gada 22.jūnijam plkst.24:00, tad par katru pieteikto dalībnieku Olimpiādes Sekretariātā tiek iemaksāti EUR100 (viens simts eiro), pārskaitot tos uz LOK norēķinu kontu AS Swedbank konta Nr.:LV38HABA000140J063161, ar norādi “dalības maksa par “dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums”, saskaņā ar Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2017 Nolikumu”.

Dalībniekus saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas vadītājs.

Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta 2017.gada martā.

 

Akreditācija

 

Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs.

Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz ar delegācijas vadītāja parakstu apliecinātas pasu vai dzimšanas apliecību kopijas tiem Olimpiādes dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē.

Personas datu aizsardzības nolūkos, personu apliecinošo dokumentu kopijas pēc komandas vadītāja pieprasījuma tiks atgrieztas Olimpiādes pēdējā dienā 2017.gada 9.jūlijā. Gadījumā, ja personu apliecinošo dokumentu kopijas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas.

Akreditācijas komisijas darba laiks:

  • Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, no 2017.gada 26.jūnija–5.jūlijam plkst.10:00 – 16:00, iepriekš piesakoties pa tel:67519207;
  • Cēsīs, _______________________, _____ ielā __, 2017.gada 6.jūlijā no plkst.12:00 – 20:00.

 

Sacensību norise

 

Sacensības notiek saskaņā ar smaiļošanas un kanoe airēšanas sacensību noteikumiem.

 

Apbalvošana

 

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, ceturtā – sestā vieta ar diplomiem.

 

Dopinga kontrole

 

Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aģentūras pilnvarotie dopinga kontrolieri.

Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera izvēles.

Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām prasībām.

Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā attiecīgā sporta veida federācija izskata pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.

Iet atpakaļ