LKF JAUNATNES MEISTARSACĪKSTES

Nolikums

LKF JAUNATNES MEISTARSACĪKSTES

NOLIKUMS

 

 

Mērķis: Noteikt Latvijas jaunatnes labākos individuālos smaiļotājus un kanoe airētājus.

Vieta un laiks: 12.05.2018. Brocēni

Sacensības organizē Latvijas Kanoe federācija (turpmāk – Federācija).

Sacensības vada Federācijas apstiprināta tiesnešu kolēģija.

Sacensību sākums: 12.05. plkst.12:00

Pārstāvju sanāksme: plkst.11:00

Dalībnieki un programma:

Sacensībās piedalās: A grupa 2000.g.- 2001.g.dz. sportisti

                                B grupa 2002.g. – 2004.g.dz. sportisti

A grupas jaunieši K-1, C-1  1000 m

A grupas jaunietes K-1, C-1  500 m

B grupas zēni K-1, C-1  1000 m

B grupas meitenes K-1, C-1  500 m

 

Vērtēšana un apbalvošana:

1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām.

Pieteikumi:

PIETEIKUMUS un dalībnieku kartiņas jānosūta līdz 05.05.2018. elektroniski uz e-pastu: canoe@canoe.lv (nosūtot pieteikumu elektroniskā formātā, saņemsiet apstiprinājuma e-pastu par to saņemšanu uz adresi, no kuras nosūtīts pieteikums).

Pieteikumā obligāti jābūt ārsta atzīmei, par sportista veselības stāvokļa atbilstību, dalībai sacensībās. Individuāli licencētie sportisti personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību dalībai sacensībās.

Katra komanda savus dalībniekus nodrošina ar laivu numuriem.

Visus izdevumus, kas saistīti ar komandējumu uz sacensībām, sedz komandējošā organizācija.

Komandas sastāvā jābūt 1 kvalificētam tiesnesim.

Tiesneša vārds uzvārds jāiesūta reizē ar sacensību pieteikumu.

 

 

Iet atpakaļ