LATVIJAS REPUBLIKAS KOMANDU ČEMPIONĀTS

Nolikums

LATVIJAS REPUBLIKAS KOMANDU ČEMPIONĀTS


NOLIKUMS

 

Mērķis: Noteikt komandu vērtējumā 2018.gada Latvijas labākās sporta skolas un klubus.

Vieta un laiks: 11.07.2018. Rīga

Sacensības organizē Latvijas Kanoe federācija (turpmāk – Federācija).

Sacensības vada Federācijas apstiprināta tiesnešu kolēģija.

Sacensību sākums: 

11.07. plkst.11:00.

Pārstāvju sanāksme: 11.07. plkst.10:00.

Dalībnieki un programma:

Sacensībās piedalās: A grupa 2000.g.- 2001.g.dz. sportisti

B grupa 2002.g. – 2003.g.dz. sportisti

C grupa 2004.g.-2006.g.dz.sportisti

A: B; C grupas zēni K-1, C-1  500 m  (individuāls starts)

         K-2, C-2 200 m

A; B; C grupas meitenes K-1, C-1  500 m (individuāls starts)

                K-2 200 m 

A grupas + B grupas+ C grupas zēni K-4, C-4 200 m

A grupas + B grupas+ C grupas meitenes K-4 200 m

Vērtēšana un apbalvošana:

1.-3. vietas ieguvējus individuāli apbalvo ar medaļām.

1.-3. vietas ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem.

Komandu vērtējums:

1.v. – 20p. 5.v. – 11p. 9.v. – 7p. 13.v. – 3p.

2.v. – 17p. 6.v. – 10p. 10.v. – 6p. 14.v. – 2p.

3.v. – 15p. 7.v. – 9p. 11.v. – 5p. 15.v. – 1p.

4.v. – 13p. 8.v. – 8p. 12.v. – 4p.

.

Pieteikumi:

PIETEIKUMI un dalībnieku kartiņas pa distancēm nosūtīt līdz 5.jūlijam uz e-pasta adresi: canoe@canoe.lv (nosūtot pieteikumu elektroniskā formātā, saņemsiet apstiprinājumu e-pastu par to saņemšanu uz adresi no kuras nosūtīts pieteikums). Pieteikumā obligāti jābūt ārsta atzīmei, par sportista veselības stāvokļa atbilstību, dalībai sacensībās. Individuāli licencētie sportisti personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību dalībai sacensībās.

Katra komanda savus dalībniekus nodrošina ar laivu numuriem.

Iet atpakaļ