LATVIJAS REPUBLIKAS KAUSS-III

Nolikums

LATVIJAS REPUBLIKAS KAUSS-III
N O L I K U M S

 

 

Mērķis: Pārbaudīt Latvijas smaiļotāju un kanoe airētāju individuālo meistarību.

Vieta un laiks: 18.08.2018. Brocēni

Sacensības organizē Latvijas Kanoe federācija (turpmāk – Federācija).

Sacensības vada Federācijas apstiprināta tiesnešu kolēģija.

Sacensību sākums:

18.08. plkst.10:00

Pārstāvju sanāksme: 17.08.2018.plkst. 11:00

Dalībnieki un programma:

Sacensībās piedalās 1999.g.dz. un vecāki sportisti

Vīrieši K-1  200 m ,

Vīrieši C-1 200 m

Sievietes K-1 200m

Sievietes C-1 200m

Vērtēšana un apbalvošana:

1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar kausiem.

Pieteikumi:

PIETEIKUMUS un dalībnieku kartiņas jānosūta līdz 14.08.2018. elektroniski uz e-pastu: canoe@canoe.lv (nosūtot pieteikumu elektroniskā formātā, saņemsiet apstiprinājuma e-pastu par to saņemšanu uz adresi, no kuras nosūtīts pieteikums).

Pieteikumā obligāti jābūt ārsta atzīmei, par sportista veselības stāvokļa atbilstību, dalībai sacensībās. Individuāli licencētie sportisti personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību dalībai sacensībās.

Sacensību laikā notiks laivu svēršana.

Katra komanda savus dalībniekus nodrošina ar laivu numuriem.

Visus izdevumus, kas saistīti ar komandējumu uz sacensībām, sedz komandējošā organizācija.

Komandas sastāvā jābūt 1 kvalificētam tiesnesim.

Tiesneša vārds uzvārds jāiesūta reizē ar sacensību pieteikumu.

Iet atpakaļ