LATVIJAS REPUBLIKAS KAUSS-II

Nolikums

LATVIJAS REPUBLIKAS KAUSS-II

NOLIKUMS

 

 

Mērķis: Noteikt labākos individuālos sportistus.

Vieta un laiks: 21.07.2018. Brocēni

Sacensības organizē Latvijas Kanoe federācija (turpmāk – Federācija).

Sacensības vada Federācijas apstiprināta tiesnešu kolēģija.

Sacensību sākums:

21.07. plkst. 11:00 distance 500 m

Pārstāvju sanāksme 20.07. plkst.10:00

Dalībnieki un programma:

Sacensībās piedalās 1999.g.dz. un vecāki sportisti

Vīrieši K-1, C-1 500 m

Sievietes K-1, C-1 500 m

Vērtēšana un apbalvošana:

1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar kausiem.

Pieteikumi:

Pieteikumi un dalībnieku kartiņas pa distancēm nosūtīt līdz 06.07.2018. uz e-pastu: canoe@canoe.lv (nosūtot pieteikumu elektroniski, saņemsiet apstiprinājumu e-pastu par to saņemšanu uz adresi no kuras nosūtīts pieteikums).

Pieteikumā obligāti jābūt ārsta atzīmei, par sportista veselības stāvokļa atbilstību, dalībai sacensībās. Individuāli licencētie sportisti personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību dalībai sacensībās.

Sacensību laikā notiks laivu svēršana.

Katra komanda savus dalībniekus nodrošina ar laivu numuriem.

Informācija par naktsmītnēm Brocēnu novada BJSS .

Visus izdevumus, kas saistīti ar komandējumu uz sacensībām, sedz komandējošā organizācija.

Komandas sastāvā jābūt 1 kvalificētam tiesnesim.

Tiesneša vārds uzvārds jāiesūta reizē ar sacensību pieteikumu.

Iet atpakaļ