BROCĒNU PILSĒTAS ČEMPIONĀTS SMAIĻOŠANĀ UN KANOE AIRĒŠANĀ

Nolikums

BROCĒNU PILSĒTAS ČEMPIONĀTS SMAIĻOŠANĀ UN KANOE AIRĒŠANĀ

 

NOLIKUMS

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI:

 

1. Airēšanas sporta popularizēšana.

2. Veicināt veselīgu dzīves veidu.

 

 

2. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS:

 

Sacensības notiks Brocēnos 2018. gada 20. jūnijā. Sacensību sākums plkst.12.00.

 

 

3. SACENSĪBU VADĪBA:

 

Sacensības organizē un vada Brocēnu novada BJSS airēšanas nodaļa.

 

 

4. DALĪBNIEKI UN PROGRAMMA:

 

Visi dalībnieki startē 500m distancēs sekojošās vecuma grupās:

✓    „A” grupa 2000.-2001. g.dz. zēni un meitenes;

✓    „B” grupa 2002.-2003.g.dz. zēni un meitenes;

✓    „C” grupa 2004.g.dz. zēni un meitenes;

✓    „D” grupa 2005. g.dz. zēni un meitenes;

✓    „E” grupa 2006. g.dz. un jaunāki zēni un meitenes.

 

 

5. APBALVOŠANA:

 

Pirmo triju vietu ieguvēji visās vecuma grupās tiks apbalvoti ar medaļām.

 

7. PIETEIKUMI:

 

Pieteikumi par piedalīšanos sacensībās jāsūta uz e-pastu: valerakorotkovs@inbox.lv , līdz               18. jūnijam. Pieteikuma izmaiņas iesniedzamas sacensību dienā līdz plkst. 10.00.

 

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā organizācija.

 

 

Brocēnu novada BJSS airēšanas nodaļa

Telefons informācijai: 29743291

Iet atpakaļ