Barona optikas kauss I

NOLIKUMS

OC "Limbaži"/Barona optikas kauss

Nolikums

1. Mērķis un uzdevumi

Smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta veida popularizēšana.
Jauno airētāju piesaiste smaiļošanas un kanoe sportam visas airēšanas sezonas garumā.

 

2. Vieta un laiks

Sacensības notiek Nacionālajā sporta bāzē Olimpiskais centrs “Limbaži” airēšanas bāzē, Lielezera iela 33, Limbažos. Sacensību sākums plkst. 12.00

I Kausa etaps               2018.gada 20.jūnijs
II Kausa etaps              2018.gada 18.jūlijs
III Kausa etaps 2018.gada 8.augusts

    

3. Sacensību vadība

Sacensības organizē un vada Olimpiskais centrs “Limbaži”, sadarbībā ar biedrību SK “Limbaži”.

Sacensību galvenais tiesnesis Artis Barons.


4. Sacensību dalībnieki un programma
I  Kausa etaps 500m
II Kausa etaps 1000m
III Kausa etaps 200m

A grupa 2005. - 2006.gadā dzimušie K-1 zēni un meitenes
A grupa 2005.g.dz. un jaunāki C-1 zēni
B grupa 2007.g.dz. un jaunāki K-1 zēni un meitenes


Sacensības notiek ar starta sistēmu no 4 - 6 celiņiem (atkarībā no sacensību dalībnieku skaita).
Tiek noskaidroti 1. fināla, 2. fināla, un ja nepieciešams 3. fināla dalībnieki.


Tiek skaitīti kopvērtējuma punkti:
1.vieta - 15 punkti                   6.vieta - 10 punkti                   11.vieta - 5 punkti
2.vieta - 14 punkti                   7.vieta - 9 punkti                     12.vieta - 4 punkti
3.vieta - 13 punkti                   8.vieta - 8 punkti                     13.vieta - 3 punkti
4.vieta - 12 punkti                   9.vieta - 7 punkti                     14.vieta - 2 punkti
5.vieta - 11 punkti                    10.vieta - 6 punkti                   15.vieta - 1 punkti   

 

5. Pieteikumi                                                                                             

Pierakstu kartiņas sūtīt uz e-pastu oclimbazi@limbazi.lv

                                                                                                līdz 14.06.2018.

                                                                                                līdz 12.07.2018.

līdz 02.08.2018.

6.Apbalvošana
Katra posma 1. - 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām.
Kopvērtējuma 1. - 3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem.

Iespējamas specbalvas.

Ceļojošā kausa plāksnītē K-1 uzvarētāja A grupā zēniem - vārds, uzvārds.

Kopvērtējuma uzvarētājiem jāpiedalās vismaz 2 posmos!


Visi dalībnieki startē vestēs!

Sacensību pieteikums apliecina, ka sportisti neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos.

Par dalībnieku veselības atbilstību sacensībām atbild organizācija, kas piesaka dalībniekus startam.

Iet atpakaļ