Ziņa

Sporta stipendiju nolikumi un pieteikumi

- Armands

Š.g. sporta stipendiju konkursa nolikums un pielikumi ir atrodami LSFP mājas lapā: www.lsfp.lv sadaļā “Lejuplādes”.

Nolikumā veiktās izmaiņas (salīdzinot ar iepriekšējo gadu) ir iekrāsotas dzeltenā krāsā.

Iet atpakaļ