Ziņa

Pasaules čempionāts 2014

- redaktors

Informējam trenerus, ka LKF ir jānosūta pirmais pieteikums Pasaules čempionātam, kas notiks 2014.gada 6.-10. augustā Maskavā. Pieteikuma nosūtīšanas termiņš ir 5. februāris.

Pārējo pieteikumu termiņus, kā arī informāciju par sacensībām, var aplūkot sacensību biļetenā vai sacensību mājaslapā:

BIĻETENS

SACENSĪBU MĀJASLAPA

Iet atpakaļ