Ziņa

Līdzjūtība

- Uldis Ķirsis

Tie savādi skumīgie mirkļi...

Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
 (K. Apškrūma)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar Sergeju Zaļupi, māmiņu zaudējot.

Iet atpakaļ