Ziņa

Latvijas Kanoe federācijas krosa nolikums

- Uldis Ķirsis

Mērķi un uzdevumi

Pārbaudīt Latvijas smaiļotāju un kanoe airētāju vispārējās fiziskās sagatavotības līmeni. Noteikt labākos individuālos LKF krosa skrējējus.

Vieta un laiks

Kross notiks 2015.gada 21.novembrī, Anniņmuižas sporta un atpūtas centrā, Rīgā, Dumbrāja ielā 27. Sacensību sākums plkst.12.00. Pārstāvju sanāksme plkst.11.30.

Sacensību vadība

Sacensības organizē un vada Latvijas Kanoe federācija. Sacensību galvenais tiesnesis Aigars Aglenieks.

Sacensību dalībnieki

Vecuma grupaDzimšanas gadsJauniešiJaunietes
A grupa 1996.g.dz.un vecāki 7,5 km (3 apļi) 5 km (2 apļi)
B grupa 1997.- 1998.g.dz. 7,5 km (3 apļi) 5 km (2 apļi)
C grupa 1999.- 2000.g.dz. 5 km (2 apļi) 5 km (2 apļi)
D grupa 2001.- 2002.g.dz. 2,5 km (1 aplis) 2,5 km (1 aplis)
E grupa 2003.g.- 2005.g.dz. 2,5 km (1 aplis) 2,5 km (1 aplis)

Pieteikumi

Pieteikumi jāiesūta elektroniski līdz 17.novembra plkst.15.00 uz e-pastu canoe@canoe.lv Par dalībnieku veselību atbild komandējošā organizācija, apliecinot to ar ārsta parakstu sacensību pieteikumā. Pieteikuma orģināls ar komandējošās orgnizācijas vadītāja un ārsta parakstiem jāiesniedz galvenajam sekretāram sacensību dienā līdz plkst.11.30 (pārstāvju sanāksmei). Komandu pārstāvjiem pēc sacensībām ir jānodod izsniegtie dalībnieku numuri. Numura nozaudēšanas gadījumā soda nauda EUR 10,00. Katrai organizācijai sacensībām jānodrošina viens tiesnesis.

Apbalvošana

1.-3.vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām un balvām, vecuma grupās, kurās startējošo dalībnieku skaits būs vairāk par 15, ar piemiņas balvām tiks apbalvoti arī 4.-6. v. ieguvēji.

Iet atpakaļ